Aspis

De oudste leden in de Chiro zijn de aspi's, leidsters Marie en Niene zorgen dat hun laatste jaar hun beste jaar wordt!